Championship of Odessa 1901

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

P

1

Aizenberg L.

*

18.5

2

Vladimirov V.

*

18.5

3

Zheludkov

*

18.5

4

Artamonov V.

*

.

5

Babadzhaniantz L.

*

.

6

Vuldbrun A.

*

.

7

de-Vekki

*

.

8

Gorokhov

*

.

9

Gnadeberg V.

*

.

10

Zusman S.

*

.

11

Ioelson I.

*

.

12

Kiriakov

*

.

13

Levin L.

*

.

14

Lichman V.

*

.

15

Stratanovich A.

*

.

16

Sevastianov N.

*

.

17

Sokolov

*

.

18

Shapiro B.

*

.

19

Shenkovsky N.

*

.

20

Stern G.

*

.

21

Tsvet M.

*

.

22

Shapovalov A.

*

.


Shahmatnyj zhurnal 4-1901
Tkachenko Shahmatnaya zhemchuzhina u morya,2013 12 page
database of games in PGN format ch_ode01.zip( games of 231)