Tournament- Moscow 1900

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Bobrov

*

.

2

Bojarkov

*

.

3

Goncharov A.

*

.

4

Nazarovsky

*

.

5

Simson

*

.

6

Sharov

*

.

7

*

.

8

*

9

*

10

*

11

*

12

*

13

*

14

*

15

*

16

*

17

*


Shahmatnyj Zhurnal 10-11-1900
database of games in PGN format moscow00.zip(games of 136)