Tournament-gandikap Moscow September-October 1896

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Levitsky

*

.

2

Kryzhanovsky

*

.

3

Boiarkov

*

.

4

Genika

*

.

5

Sproge

*

6

Sharov

*

.

7

Brzhesky

*

.

8

Zasedatelev

*

.

9

Kashin

*

.

10

Isakov

*

.

11

Serebrennikov

*

.

12

Kossman

*

.


Moskovskie vedomosti 26.9.1896
database of games in PGN format mosco896.zip( games of 66)