Tournament-gandikap St.Petersburg 6.12.1891-???.1892

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Grebenshchikov A.

**

22.0

2

Otto P.

**

21.5

3

Lialin N.

**

21.5

4

Barbie G.

**

20.0???

5

Zybin I.

**

19.5

6

Starzhitsky

**

19.0

7

Rabotkin V.

**

.

8

Kantakuzen M.

**

.

9

Tabunshchikov V.

**

.

10

Rashevsky V.

**

.

11

Makarov A.

**

.

12

Tsimara

**

.

13

Shmelling

**

.

14

Ivanov A.

**

.

15

Erke N.

**

.


Shahmatnoye Obozrenie 2-3-1892 83 page

database of games in PGN format peter892.zip( games of 210)