Match USSR-Yugoslavia(under 20) 42.5:21.5- Leningrad 1991

Yugoslavia:

Kovacevic A.

Ostojic N.

Mitkov N.

Brenjo S.

Saric I.

Popov S.

Burovic I.

Savicevic V.

Results

USSR:

Danielian O.

1

1

1

1/2

1/2

1

1

1/2

6.5

Aleksandrov A.

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

1

6.5

Kramnik V.

1

1/2

1/2

1

1

1

0

1

6.0

Anapolsky S.

0

1

1/2

1

1

1

0

1

5.5

Onishchuk A.

1

1/2

0

1/2

1/2

1

1

1

5.5

Lugovoi A.

0

1/2

1

1/2

0

1/2

1

1/2

4.0

Orlov V.

0

0

0

1/2

1

0

1

1

3.5

Sakaev K./Emelin V.-*

0-*

0-*

1

1/2-*

1

1/2

1-*

1

3.5/4+1.5/4

4.5

3.5

3.0

3.0

2.5

2.0

2.0

1.0


database of games in PGN format ursyug91.zip(64 games of 64)