Match Leningrad-Moscow 37:43- Moscow 22-23.10.1988

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Kochyev A.

1/2

1/2

Gorelov S./Balashov Y.

1/2

1/2

Yudasin L.

1/2

1/2

Arbakov V./Bareev E.

1/2

1/2

Lukin A.

1/2

1/2

Krasenkov M./Gorelov S.

1/2

1/2

Ionov S.

1:1

Andrianov N.

Vorotnikov V.

1

0

Machulsky A./Arbakov V.

0

1

Ivanov S.

0

1/2

Kishnev S./Zlotnik B.

1

1/2

Osnos V.

1:1

Piskov Y.

Shashin A.

0.5:1.5

Kremenietsky A.

Cherepkov A.

0.5:1.5

Yanvarev I.

Nepomniashchij M.

1:1

Tsarev V.

Solozhenkin E.

1:1

Baikov V.

Yuneev A.

1:1

Berkovich M.

Faibisovich V.

1/2

0

Dragomaretzky E.

1/2

1

Krutiansky A.

1:1

Veselovsky S.

Maslov E.

1:1

Yuferov S.

Ivanov V.

1:1

Janovsky S.

Alenkin A.

0.5:1.5

Donchenko A.

Frolov Y.

0:2

Grabuzov S.

Barkovsky E.

1/2

0

Gagarin V./Feldman V.

1/2

1

Varlamov V.

1:1

Alexeev A.

Monin N.

0.5:1.5

Zotkin Y.

Mukhin G.

1/2

1

Vulfson V.

1/2

0

Sokolin L.

0

1/2

Losev D.

1

1/2

Praslov A.

0

1/2

Movsisian K.

1

1/2

Ivanov A.

1:1

Kislov M.

Martynov P.

1

1/2

Notkin M.

0

1/2

Agrest E.

1:1

Frumson Y.

Shterengas V.

1

1/2

Perelshtein N.

0

1/2

Petelin A.

1

1/2

Igdalov A.

0

1/2

Sakaev K.

1:1

Nazarov A.

Shushpanov V.

1

1

Abramkin A.

0

0

Altshul R.

1:1

Gruzman B.

Rubtsova T.

1:1

Fatalibekova E.

Bystriakova E.

1/2

1

Konopleva N.

1/2

0

Yudasina I.

0

0

Strutinskaya G.

1

1

Aseeva M.

0

0

Umanskaya I.

1

1

Florova O.

1/2

0

Kharkova E.

1/2

1

Pesigina S./Bazhina E.

1

1/2

Minogina T.

0

1/2

Sromina G.

1:1

Kuzmina S.

Shur Z.

1

1

Aliautdiniva M.

0

0


64 24-1988 p12
database of games in PGN format moslen88.zip(10 games of 80)