Match "Spartak"-"Dinamo" 49:51 Moscow 1986

Spartak

1 ROUND

Dinamo

1 ROUND

Khasin A.

1/2

Bronstein D.

1/2

Bykhovsky Av.

1

Kuzmin A.

0

Natapov

0

Arkhipkin Y.

1

Malikov A.

Kovalsky N.

Mugerman E.

1

Moskalev Y.

0

Krechet N.

Rudik A.

Gushchenko

0

Popov

1

Galiamov

0

Vlasov

1

Smirnov

1

Beloshapko

0


Biulletenj CCC 9-1986 8 page
database of games in PGN format spdimo86.zip(19 games of 100)