Match "Trud"-"Burevestnik" 8:4- Moscow December 1984

Trud

1 ROUND

2 ROUND

Burevestnik

1 ROUND

2 ROUND

Beliavsky A.

1

1

Psakhis L.

0

0

Romanishin O.

0

1

Balashov Y.

1

0

Dorfman I.

1/2

1

Chernin A./Georgadze T.

1/2

0

Mikhalchishin A./Yudasin L.

1/2

0

Eingorn V.

1/2

1

Cseshkovsky V./Mikhalchishin A.

1

1/2

Korzubov P./Kochyev A.

0

1/2

Sokolov A.

1

1/2

Salov V./Chernin A.

0

1/2


64 4-1985 14 page
database of games in PGN format trubur84.zip(12 games of 12)