Match "Dinamo"-"Spartak" 54:46 Moscow May 1977

Burevestnik

1 ROUND

Spartak

1 ROUND

Muratov V.

0

Grigorian K.

1

Berkovich M.

0

Khasin Ab.

1

Bobolovich V.

1/2

Bykhovsky Av.

1/2

Skvortsov V.

1

Nikitin A.

0

0

Bukhtin V.

1

Sukhanov V.

0

Goldin V.

1

0

Bitman A.

1

0

Korzin V.

1

0

Orlov V.

1

Pimonov

0

Volkovinsky M.

1

0

Trubnikov A.

1

Zamiatin E.

0

Volodin V.

1

Vaisman A.

1

Gurevich V.

0

Ermakov A.

0

Golovei N.

1

Zatulovskaya T.

1/2

Sternina V.

1/2

Titorenko N.

1

Minogina T.

0


Biulleten CCC 5-1977 8 page
database of games in PGN format dispmo77.zip(9 games of 100)