Match Moscow University -MTK(Budapest,Hungary) 26.5:9.5- Moscow June 1975

1R

2R

3R

P

University

Board

MTK

P

1R

2R

3R

1

Gulko B.

1

Lengyel L./Szabo L.

0

1

1

Razuvaev Y./Makarychev S.

2

Sapi L./Lengyel L.

0

0

0

Chechelian S.

3

Sapi L.

1

1

Ivanov A.

4

Tokai-Nagy G.

0

1

Vatnikov I.

5

0

0

Cheremisin F.

6

Tokai-Nagy G.

1

0

Bedarev Y.

3

Kres L.

1

10

9.5

7

26.5

Total

result

9.5

2

2.5

5


64 27-1975 4 page
database of games in PGN format mgumtk75.zip(2 games of 36)