Match Leningrad-Moscow 40:40 Moscow 22-24.11.1968

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.

0

1

Taimanov M.

1

0

Averbakh Y.

1

0

Osnos V.

0

1

Liberzon V.

1/2

1/2

Furman S.

1/2

1/2

Kholmov R.

1/2

1

Cherepkov A.

1/2

0

Shamkovich L.

1/2

1/2

Bykov V.

1/2

1/2

Kotov A./Murrey Y.

0

1

Bukhman E.

1

0

Zaitsev I.

1/2

1/2

Khavsky S.

1/2

1/2

Ignatiev F.

0

1/2

Tseitlin Mark

1

1/2

Gulko B.

1

1/2

Vladimirov B.

0

1/2

Volovich A.

1/2

1/2 game adjudged

Ljavdansky V.

1/2

1/2 game adjudged

Bykhovsky A.

1

1/2

Byvshev V.

0

1/2

Ageichenko G.

1/2

1

Faibisovich V.

1/2

0

Moiseev O.

1/2

0

Lukin A.

1/2

1

Chistiakov A.

1

1

Fershter A.

0

0

Estrin Y.

1/2

1/2

Karasev V.

1/2

1/2

Yudovich M.(jr)/Dvorietzky M.

0

1

Chepukaitis G.

1

0

Gusev Y.

1

0

Ruban V.

0

1

Ljublinsky V.

0

1/2

Kondratiev P.

1

1/2

Glatman V.

1/2

1/2

Sosonko G.

1/2

1/2

Zlotnik B.

1/2

0

Klaman M.

1/2

1

Pismenny A.

1

1/2

Korelov A.

0

1/2

Frumson Y.

1

1/2

Stoliar E.

0

1/2

Kimmelfeld R.

1

1/2

Aronson L.

0

1/2

Chaplinsky E.

0

0

Veinger I.

1

1

Gik E.

0

1/2

Geller A.

1

1/2

Lepeshkin V.

0

0

Ivanov

1

1

Bebchuk E.

1/2

0

Krutiansky A.

1/2

1

Korzin V./Krasnov S.

0

0

Radashkovich I.

1

1

Kogan I.

1

1/2

Feldman/Rutman A.

0

1/2

Koifman I.

0

0

Mishuchkov M.

1

1

Makarichev S.

1/2

1

Pukshansky M.

1/2

0

Veselovsky S.

1

1

Orlov

0

0

Gorchakov A.

1/2

1/2

Kozlov

1/2

1/2

Kushnir A.

1/2

1

Rudenko L.

1/2

0

Konopleva N.

1/2

1

Volpert L.

1/2

0

Rubtsova E./Matveeva

0

1/2

Kristol L.

1

1/2

Medianikova N.

1/2

1/2

Bishard E.

1/2

1/2

Popova

1

1

Bazhina E.

0

0

Ostrovskaya M.

0

1

Levitina I.

1

0

Lim G.

0

0

Zubova N.

1

1


database of games in PGN format moslen68.zip(22 games of 80)