Match Russia(RSFSR)-Ukraine- Uzhgorod 6-13.3.1967

1R

2R

3R

4R

P

Russia

Board

Ukraine

P

1R

2R

3R

4R

1/2

1/2

1.0

Spassky B.

1

Stein L.

1.0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

2.0

Antoshin V.

2

Sakharov Y.

2.0

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

0

2.0

Lein A.

3

Gufeld E.

2.0

0

1/2

1/2

1

1

0

1

0

2.0

Doroshkevich V.

4

Nikolaevsky Y.

2.0

0

1

0

1

1/2

1/2

1/2

1/2

2.0

Sergievsky V.

5

Zhidkov V.

2.0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

1/2

2.0

Zakharov I.

6

Platonov I.

2.0

1/2

1

0

1/2

1

1/2

1/2

0

2.0

Anikaev Y.

7

Podgaets M.

2.0

0

1/2

1/2

1

1

1

1/2

0

2.5

Kozlovskaya V.

8

Andreeva O./*-Shul M.

1.5

0

0-*

1/2

1

1

1

1

1/2

3.5

Kislova A.

9

Rozentsvaig I./*-Shul M.

0.5

0

0

0-*

1/2

0

0

0

0

0.0

Sokolovskaya S.

10

Vapnichnaya R./*-Shul M.

4.0

1-*

1

1

1-*

19.0

Total

result

19.0


database of games in PGN format rusukr67.zip(10 games of 38)
Hosted by uCoz