Match Georgia-Uzbekistan 10-10 - Tbilisi 29-30.1.1967

1R

2R

P

Georgia

Board

Kazakhstan

P

1R

2R

1/2

1

1.5

Dzindzichashvili R.

1

Borisenko G.

0.5

1/2

0

1/2

0

0.5

Lomaya T./Buslaev A.

2

Grushevsky A.

1.5

1/2

1

1/2

1

1.5

Chikovani Y./Giorgadze T.

3

Mukhitdinov M.

0.5

1/2

0

0

1/2

0.5

Blagidze A./Lomaya T.

4

Birbrager I.

1.5

1

1/2

0

1

1.0

Machavariani G./Chikovani Y.

5

Mukhin E.

1.0

1

0

1/2

0

0.5

Mikadze Z./Machavariani G.

6

Kogan G.

1.5

1/2

1

1/2

0

0.5

Bokuchava A.

7

Manin V.

1.5

1/2

1

0

1/2

0.5

Chaikovskaya A./Gaprindashvili N.

8

Borisenko V.

1.5

1

1/2

1/2

1

1.5

Kakhabrishvili Ts./Chaikovskaya A.

9

Niyazbekova R.

0.5

1/2

0

1

1

2.0

Kobaidze Ts./Aleksandria N.

10

Driaeva N.

0.0

0

0


database of games in PGN format geouzb67.zip( games of 20)