Match Leningrad-Moscow 39.5:40.5- Moscow 13-14.11.1965

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Korchnoi V.

1

1

Petrosian T.

0

0

Tolush A.

0

0

Botvinnik M.

1

1

Furman S.

1/2

0

Bronstein D.

1/2

1

Osnos V.

1/2

1/2

Averbakh Y.

1/2

1/2

Ljavdansky V.

0

1/2

Kotov A.

1

1/2

Vladimirov B.

1/2

1/2

Simagin V.

1/2

1/2

Cherepkov A.

1/2

1/2

Liberzon V.

1/2

1/2

Aronson L.

1/2

1/2

Lepeshkin V.

1/2

1/2

Bukhman E.

1

1/2

Bykhovsky A.

0

1/2

Korelov A.

1

1/2

Yudovich M.(s)

0

1/2

Artsukevich V.

0

0

Ignatiev F.

1

1

Stoliar E.

0

1

Zaitsev I.

1

0

Kondratiev P.

1

1

Volovich A.

0

0

Khavsky S.

1/2

1/2

Estrin Y.

1/2

1/2

Klaman K.

0

1

Chistiakov A.

1

0

Noakh M.

1

1/2

Korzin V.

0

1/2

Novotelnov N.

0

1/2

Shipov

1

1/2

Usov A.

1/2

1

Shashin B.

1/2

0

Geller A.

1

1/2

Yudovich M.(j)

0

1/2

Reshko A.

1/2

0

Bonch-Osmolovsky M.

1/2

1

Sosonko G.

0

0

Gusev Y.

1

1

Faibisovich V.

0

1

Gulko B.

1

0

Korolev

0

1/2

Roshal A.

1

1/2

Chernikov O.

0

1

Dubinsky A.

1

0

Feldman

1/2

0

Murrey Y.

1/2

1

Blekhtsin I.

0

0

Lebedev

1

1

Aizenshtadt M.

1/2

0

Bobolovich V.

1/2

1

Karasev V.

0

1

Ljublinsky V.

1

0

Beliavsky

1/2

1/2

Muchnik H.

1/2

1/2

Genin A.

1

1

Belinkov A.

0

0

Lukin A.

1/2

1/2

Shvartz A.

1/2

1/2

Goberman

0

1

Zotkin Y.

1

0

Zernitsky

1

0

Karasev

0

1

Volpert L.

1/2

1

Kushnir A.

1/2

0

Dmitrieva F.

1

1/2

Konopleva N.

0

1/2

Bishard E.

1

0

Bykova E.

0

1

Kristol L.

0

1

Voitsik N.

1

0

Medianikova N.

1/2

1/2

Postnikova

1/2

1/2

Bazhina E.

0

1/2

Popivoda

1

1/2

Pruslina

1

1

Golovenkova

0

0


database of games in PGN format moslen65.zip(78 games of 80)