Match Moscow-Leningrad 53.5:46.5 By telephone 1964

Moscow

1 ROUND

Leningrad

1 ROUND

Bronstein D.

1

Korchnoi V.

0

Averbakh Y.

1/2

Tolush A.

1/2

Vasiukov E.

0

Vladimirov B.

1

Kotov A.

1/2

Furman S.

1/2

Lilienthal A.

1/2

Korelov A.

1/2

Simagin V.

1/2

Byvshev V.

1/2

Bykhovsky A.

0

Artsukevich

1

Aronin L.

0

Stoliar E.

1

Liberzon V.

1/2

Aronson L.

1/2

Shamkovich L.

0

Reshko A.

1

Yudovich M(sr.).

1/2

Krutiansky A.

1/2

Konstantinopolsky A.

1

Aizenshtadt I.

0

Estrin Y.

1/2

Khavsky S.

1/2

Volovich A.

1/2

Kondratiev P.

1/2

Zaitsev I.

0

Kudinov I.

1

Yudovich M.(jr)

0

Novotelnov N.

1

Vasilchuk Y.

1/2

Bykov V.

1/2

Gusev Y.

1

Geller A.

0

Shatskes B.

1/2

Kirillov

1/2

Chistiakov A.

1/2

Shamaev L.

1/2

Murrey Y.

1/2

Chepukaitis G.

1/2

Yurkov V.

1/2

Korolev

1/2

Bebchuk E.

1/2

Ketslakh

1/2

Ljublinsky V.

1/2

Karasev V.

1/2

Fridstein G.

1/2

Noakh

1/2

Beilin M.

0

Beliavsky

1

Naglis B.

1/2

Sushkov

1/2

Lepeshkin V.

0

Genin A.

1

Neishtadt Y.

1

Solonkevich

0

Krasnov S.

0

Chernikov O.

1

Baranov

1/2

Rutman A.

1/2

Roshal A.

1/2

Petrosian G.

1/2

Poliak A.

1/2

Koliada

1/2

Nikitin A.

1/2

Dommes V.

1/2

Miasnikov

1/2

Kochanov

1/2

Rytov

1

Khronov

0

Kimmelfeld R.

0

Aleksandrovich

1

Buyakin

1/2

Livshin A.

1/2

Makarov A.

1/2

Nikitinykh

1/2

Gurevich

1/2

Vasiliev

1/2

Khatset

1/2

Poletaev

1/2

Koifman I.

1/2

Yakovlev

1/2

Chertkov

1

Bezhan

0

Bobolovich V.

0

Goltzman

1

Chernykh V.

1

Makevich

0

Natapov G.

0

Shushkov

1

Pavlov

1

Model A.

0

Aramanovich I.

1/2

Krishtal

1/2

Baturinsky V.

1/2

Gamaiunov

1/2

Kaganovsky

1/2

Rozenstein

1/2

Kuvaldin V.

1

Meshcheriakov

0

Kogan S.

1/2

Kulikov

1/2

Vasiukhin

1

Vagner

0

Salov

1/2

Krylov

1/2

Shekhtman E.

1

Maksimov

0

Brazilsky Y.

1

Ionov

0

Sibirkin

1

Livshitz

0

Gik E.

1/2

Avspereikh

1/2

Dubrovsky

1

Mokhov

0

Nikolaev

1/2

Fridman

1/2

Verkhovsky

1/2

Fedorov

1/2

Zhitenev

1

Rumiantsev

0

Grechukhin

1/2

Poltoranov

1/2

Persitz

1/2

Slysenko

1/2

Romanov

1

Dubinov

0

Moldavsky

0

Polevoy

1

Verzhbitsky

1

Kriukov

0

Sivakov

0

Frolov

1

Razumov

0

Khodorov

1

Shabalov

1

Kolodkin

0

Margulis

1

Fironov

0

Petukhov

1/2

Levant

1/2

Bykov

0

Zernitsky D.

1

Surkov

1

Galinichev

0

Tkach

1/2

Kuranov

1/2

Dubinsky A.

1/2

Faibisovich V.

1/2

Razuvaev Y.

1/2

Vorotnikov V.

1/2

Zlotnik B.

1/2

Tseitlin Mark

1/2

Sukhanov V.

1

Averkin O.

0

Geller

1/2

Nikushenko

1/2

Shtyrov

1/2

Gartman

1/2

Bogomolov

1

Terler

0

Kharitonov

1

Gerasimov

0

Tsarev

1/2

Arnshtam

1/2

Vybornov

1/2

Veshchunov

1/2

Kushnir A.

1/2

Rudenko L.

1/2

Bykova E.

1/2

Dmitrieva

1/2

Ignatieva

1/2

Bishard E.

1/2

Belavenets L.

1/2

Volynskaya

1/2

Kalashnikova L.

1/2

Medianova

1/2

Koniaeva

1/2

Brylova

1/2

Kalashnikova N.

1/2

Marycheva

1/2

Timofeeva

1/2

Gontsova

1/2

Kasimova

1

Lomovatskaya

0

Sturm

1/2

Sukhinina

1/2

Rubtsova E.

1/2

Morozova

1/2

Baturinskaya

1/2

Saradzhaeva

1/2

Popova

0

Semenova

1

Starozhilova

1

Dolgopiatova

0

Golovenkova

0

Mitiushenko

1


database of games in PGN format moslen64.zip(29 games of 100)