Match Moscow-Kiev(juniors) 10.5:5.5 Kiev April 1963

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Kiev

1 ROUND

2 ROUND

Dubinsky A.

1/2

1/2

Goldfain L.

1/2

1/2

Razuvaev Y.

Gulko B.

Vaisman M.

Skvortsov V.

0

1

Kogan I.

1

0

Sternina V.

Rubtsova E.

Popivoda R.

0

1


Shahmatnaya Moskva 9-1963 3 page
database of games in PGN format mokijr63.zip(1 games of 16)