Match Russia(RSFSR)-Ukraine 22:18- Kiev 12-15.6.1960

1R

2R

P

Russia

Board

Ukraine

P

1R

2R

1

1

2

Polugaevsky L.

1

Geller E.

0

0

0

1

1/2

1.5

Tarasov V.

2

Nikolaevsky Y.

0.5

0

1/2

1

1/2

1.5

Lutikov A.

3

Sakharov Y.

0.5

0

1/2

0

0

0

Krogius N.

4

Stein L.

2

1

1

1

1

2

Shamkovich L.

5

Bannik A.

0

0

0

0

1/2

0.5

Borisenko G.

6

Novopashin A.

1.5

1

1/2

1/2

1/2

1

Nezhmetdinov R.

7

Shianovsky V.

1

1/2

1/2

1

0

1

Aronin L.

8

Zurakhov V.

1

0

1

1/2

1/2

1

Antoshin V.

9

Kostiuchenko A.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

Zagorovsky V.

10

Zamikhovsky A.

1

1/2

1/2

1

1/2

1.5

Borisenko V.

11

Malinova E.

0.5

0

1/2

0

1

1

Gurfinkel J.

12

Yakir L.

1

1

0

1

1/2

1.5

Skegina V.

13

Vitkovskaya A.

0.5

0

1/2

1/2

1/2

1

Filanovskaya T.

14

Antonova R.

1

1/2

1/2

1/2

0

0.5

Glinskaya L.

15

Nisenboim L.

1.5

1/2

1

1

0

1

Kozlovskaya V.

16

Vaisberg B.

1

0

1

1/2

0

0.5

Anishchenko R.

17

Rusinkevich N.

1.5

1/2

1

1/2

1

1.5

Pakhomova N.

18

Rubinchik L.

0.5

1/2

0

0

1

1

Grigorieva E.

19

Kriukova N.

1

1

0

1

0

1

Kazmina R.

20

Tsirtsene E.

1

0

1

12.5

9.5

22

Total

result

18

7.5

10.5


database of games in PGN format rusukr60.zip(18 games of 40)
Hosted by uCoz