Match Leningrad-Moscow 46:34 Leningrad 16-17.1.1960

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.

1/2

0

Spassky B.

1/2

1

Bronstein D.

1/2

1/2

Taimanov M.

1/2

1/2

Simagin V.

0

0

Korchnoi V.

1

1

Vasiukov E.

1

1

Tolush A.

0

0

Liberzon V.

1/2

0

Bondarevsky I.

1/2

1

Chistiakov A.

1

1/2

Furman S.

0

1/2

Khasin Ab.

0

0

Cherepkov A.

1

1

Goldberg G.

0

0

Byvshev V.

1

1

Fridstein G.

1

0

Klaman K.

0

1

Prokhorovich T.

0

0

Artsukevich V.

1

1

Volovich A.

1

1

Shishkin V.

0

0

Estrin Y.

1/2

1/2

Usov A.

1/2

1/2

Abramov L.

0

1/2

Osnos V.

1

1/2

Bonch-Osmolovsky M.

1/2

1/2

Chekhover V.

1/2

1/2

Ignatiev F.

1/2

1

Kopylov N.

1/2

0

Soloviov V.

1

1

Kondratiev P.

0

0

Bykhovsky A.

1/2

1/2

Rubel I.

1/2

1/2

Gusev Y.

1

0

Reshko A.

0

1

Golovko N.

1/2

1/2

Geller A.

1/2

1/2

Filtser

0

1/2

Khavsky S.

1

1/2

Muchnik H.

1/2

1/2

Bykov V.

1/2

1/2

Vasilchuk Y.

0

0

Shamaev L.

1

1

Baranov B.

1/2

0

Vilup H.

1/2

1

Gutop

1/2

1/2

Aizenshtadt M.

1/2

1/2

Tenenbaum

0

0

Korelov A.

1

1

Voronkov B.

1/2

1/2

Ljavdansky V.

1/2

1/2

Utiatsky

1

0

Krutiansky A.

0

1

Khenkin V.

0

1

Ketslakh

1

0

Kuznetsov A.

1

0

Kudinov

0

1

Cheremisin F.

0

0

Chernikov O.

1

1

Zaitsev I.

0

0

Dommes V.

1

1

Yurkov V.

1

1

Zhuravliov

0

0

Egorov

1/2

1/2

Aronson L./Sergeev

1/2

1/2

Zakharov I.

1

1

Genin A./Aronson L.

0

0

Brazilsky Y./Poliak A.

1/2

0

Vinogradov K.

1/2

1

Bykova E.

0

0

Volpert L.

1

1

Rubtsova O.

1/2

0

Semenova O.

1/2

1

Voitsik N.

1

0

Esterkina R.

0

1

Katskova O.

1

0

Bishard

0

1

Kushnir A.

1/2

1

Grigorieva N.

1/2

0


database of games in PGN format moslej60.zip(33 games of 80)