Match Leningrad-Moscow 40.5:39.5 Moscow 3-5.12.1960

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Botvinnik M.

1/2

0

Korchnoi V.

1/2

1

Smyslov V.

1/2

1

Spassky B.

1/2

0

Petrosian T.

1/2

1

Bondarevsky I.

1/2

0

Bronstein D.

1

1/2

Tolush A.

0

1/2

Averbakh Y.

1

0

Cherepkov A.

0

1

Kotov A.

1/2

1/2

Furman S.

1/2

1/2

Flohr S.

1

0

Shishkin

0

1

Simagin V.

1/2

0

Osnos V.

1/2

1

Khasin Ab.

1

0

Reshko A.

0

1

Vasiukov E.

1

1

Usov

0

0

Konstantinopolsky A.

0

1/2

Klaman K.

1

1/2

Yudovich M.(jr)

1/2

1/2

Artsukevich

1/2

1/2

Panov V.

0

1/2

Byvshev V.

1

1/2

Chistiakov A.

0

1

Kopylov N.

1

0

Shamkovich L.

1/2

1/2

Vladimirov B.

1/2

1/2

Liberzon V.

1/2

1

Geller A.

1/2

0

Estrin Y.

0

0

Khavsky S.

1

1

Ljublinsky V.

0

1/2

Stoliar E.

1

1/2

Boch-Osmolovsky M.

1/2

1/2

Aronson L.

1/2

1/2

Nikitin A.

0

1/2

Kondratiev P.

1

1/2

Bakulin N.

1

1/2

Rovner D.

0

1/2

Ignatiev F.

1/2

1

Shamayev L.

1/2

0

Gusev Y.

0

0

Korelov A.

1

1

Bykhovsky An.

1

0

Rubel

0

1

Soloviov V.

1

0

Bykov V.

0

1

Prokhorovich T.

0

1

Kudinov I.

1

0

Vasilchuk V./*-Fridstein G.

0

0-*

Vilup A.

1

1

Golovko N.

1/2

1/2

Kirillov

1/2

1/2

Kuznetsov A.

1/2

0

Krutiansky A.

1/2

1

Zaitsev I.

0

1

Ljavdansky V.

1

0

Zakharov I.

1/2

1

Chernikov O.

1/2

0

Tomson

1/2

0

Ketslakh

1/2

1

Zelevinsky

1/2

1

Rutman A.

1/2

0

Egorov

0

1/2

Beliavsky

1

1/2

Titenko

1

1/2

Karasev V.

0

1/2

Bykova E.

1

1/2

Kristol L.

0

1/2

Katskova O.

1

1

Brilova

0

0

Voitsik N.

1

1

Gracheva

0

0

Chudova/*-Soprovskaya

0

1/2-*

Esterkina R.

1

1/2

Barmina

1/2

0

Bishard

1/2

1database of games in PGN format mosled60.zip(80 games of 80)
Hosted by uCoz