Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 26.5:18.5 Moscow 1960

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Beliavsky B.

0

Aronin L.

1


Shahmaty v SSSR 10-1960 309 page
database of games in PGN format molezh60.zip(1 games of 45)