Match Moscow-Leningrad(garrison) 10.5:5.5- Leningrad 20-22.2.1960

1R

2R

P

Moscow

Board

Leningrad

P

1R

2R

1

1

2.0

Golovko N.

1

Shamayev L.

0.0

0

0

1

1

2.0

Miasnikov N.

2

Poltoranov E.

0.0

0

0

1

1

2.0

Khatset O.

3

Marinchenko V.

0.0

0

0

1

1/2

1.5

Baturinsky V.

4

Belokurov E.

0.5

0

1/2

1/2

0

0.5

Muchnik H.

5

Kovalenko G.

1.5

1/2

1

0

1/2

0.5

Pavlov M.

6

Aleksandrovich G.

1.5

1

1/2

1/2

1/2

1.0

Timofeeva V.

7

Viazmitinova G.

1.0

1/2

1/2

1

0

1.0

Sokolova V.

8

Rubinstein T.

1.0

0

1


Shahmatnaya Moskva 5-1960 3p
database of games in PGN format molega60.zip(4 games of 16)