Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 29:26 Leningrad 1954

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Borisenko G.

0

Chaplinsky I.

1


Shahmaty v SSSR 10-1955 310 page
database of games in PGN format molezh55.zip(1 games of 55)