Match Tbilisi-Rostov-on-Don 5:15 Rostov-on-Don 1954

Tbilisi

1 ROUND

2 ROUND

Rostov-on-Don

1 ROUND

2 ROUND

Shishov M.

Konstantinov A.

Buslaev A.

0

Melikhov

1

Sorokin N.

1

Knyshenko

0

Giorgadze

Pimenov

Gershkovich

0

0

Khokhlovkin

1

1

Eloizishvili

Ladyzhensky

Machavariani

Saprokhin

Mikaelian

0

0

Zimin

1

1

Chikovani

0

0

Baranov A.

1

1

Nachkebia

0

0

Gurfinkel Y.

1

1


Dva matcha 7-1954 8 page
database of games in PGN format tbiros54.zip(3 games of 20)