Match Moscow-Ukraine 9.5:5.5 Moscow 1954

Moscow

1 ROUND

Ukraine

1 ROUND

Bronstein D.

1/2

Geller E.

1/2

Averbakh Y.

0

Bannik A.

1

Petrosian T.

1

Lipnitsky I.

0

Flohr S.

1/2

Yukhtman Y.

1/2

Lilienthal A.

1/2

Khavin A.

1/2

Ragozin V.

1/2

Ratner B.

1/2

Konstantinopolsky A.

1

Levin M.

0

Simagin V.

0

Shianovsky V.

1

Soloviov V.

1/2

Miroshnichenko L.

1/2

Zagorovsky V.

1/2

Gufeld E.

1/2

Bykova E.

1

Kogan L.

0

Rubtsova O.

1

Malinova E.

0

Ignatieva O.

1

Vaisberg B.

0

Voitsik N.

1

Goldberg E.

0

Podvoinaya S.

1/2

Artemieva Z.

1/2database of games in PGN format mosukr54.zip(4 games of 15)
Hosted by uCoz