Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 32.5:27.5 Leningrad 1954

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Sataev

0

Ignatiev F.

1


Shahmaty v SSSR 10-1954 310 page
database of games in PGN format molezh54.zip(1 games of 60)