Match Kharkov-Rostov-on-Don 11:9 Kharkov 1954

Khrakov

1 ROUND

2 ROUND

Rostov-on-Don

1 ROUND

2 ROUND

Serebrijsky A.

1/2

Knyshenko

1/2

Makarov A.

1/2

Melikhov

1/2

Kulinsky

1

Pimenov

0

Khvalchev

0

Rokhlin

1

Shchuchinsky

1/2

Losj

1/2

Pravnik

1/2

Zimin

1/2

Idelchik

1/2

Grigoriev

1/2

Shklovsky V.

0

1

Baranov A.

1

0

Varshavskaya

1/2

1/2

Gurfinkel Y.

1/2

1/2

Andreeva

1/2

Kolpakova

1/2


Dva matcha 7-1954 8 page
database of games in PGN format harroa54.zip(1 games of 20)