Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 27.5:17.5 Moscow 1951

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Budo A.

1

Aronin L.

0


Shahmaty v SSSR 10-1951 313 page
database of games in PGN format molezh51.zip(1 games of 45)