"Bolshevik"-Prague 12.5:7.5- 30-31.5.1946

"Bolshevik"

1 round

2 round

Prague

1 round

2 round

Boleslavsky I.

1

1

Opocensky K.

0

0

Makogonov V.

1/2

1/2

Kottnauer C.

1/2

1/2

Sokolsky A.

1/2

1/2

Zita F.

1/2

1/2

Veresov G.

1/2

1

Rohacek I.

1/2

0

Goldenov B./Romanovsky P.

1

1/2

Katetov M.

0

1/2

Kan I.

1/2

1/2

Pachman L.

1/2

1/2

Yudovich M.(s)

1/2

0

Saitar Y.

1/2

1

Koblenc A.

1/2

1

Prucha K.

1/2

0

Ratner B.

1

1

Pokorny A.

0

0

Sorokin N./Goldenov B.

0

1/2

Potucek L.

1

1/2


database of games in PGN format bolpra46.zip(20 games of 20)
Hosted by uCoz