Match Irkutsk-Ulan-Ude 7:9 Ulan-Ude August 1944

Irkutsk

1 ROUND

2 ROUND

Ulan-Ude

1 ROUND

2 ROUND

Zaretsky E.

1/2

1

Lepikhin V.

1/2

0

Karpov V.

1/2

1

1/2

0

Sachkov V.

1/2

1

1/2

0

Riutin B.

1/2

0

1/2

1

Dulebov N.

1

1

0

0

Kilesso G.

0

0

Sampilov

1

1

Kopylevich I.

0

0

Kopylovsky

1

1

Shepel M.

0

0

Mikhailov

1

1


Nasha Sibskana 24.9.2019
database of games in PGN format irkula432.zip( games of 12)