Match Spartak-Lokomotiv 5:5 Moscow October 1942

Spartak

1 ROUND

Lokomotiv

1 ROUND

Alatortsev V.

Duz-Hotimirsky F.

Karakhan

Shcherbakov

Kolomensky

Baranov B.

Zherdev


Vechernyaya Moskva October 1942 N235
database of games in PGN format spalok42.zip( games of 10)