Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 21.5:16.5 Leningrad June 1940

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Lisitsyn G.

0

Duz-Hotimirsky F.

1

Volk

1

Yudin

0


64 34-1940 1 page
database of games in PGN format molezh40.zip(2 games of 38)