Match Irkutsk-Ulan-Ude 10.5:15.5 Irkutsk June 1940

Irkutsk

1 ROUND

2 ROUND

Ulan-Ude

1 ROUND

2 ROUND

Gaiduk K.

1

1

Lepikhin V.

0

0

Zaretsky E.

Karpov B.

Chaikovsky V.

Neshtenko S.

Nechitailo K.

1

1

Tsydenov B.

0

0

Karpov V.

Takaishvili K.

Pavlovsky E.

0

0

Sumkin A.

1

1

0

0

Abasheev

1

1

0

0

Yangutov

1

1

0

0

Badmatsyrenova

1

1

0

0

Shatilova

1

1

Margolin

1

1

0

0


Nasha Sibskana 24.9.2019
database of games in PGN format irkula40.zip( games of 26)