Match Moscow Avtozavod im. Stalina-Leningrad Kirovskiy zavod 14.5:17.5 Moscow 11-12.7.1939

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.

1

1

Kuzminykh E.

0

0

Piskov

Shneideman(Stepanov) G.

Rostokin

1

Korolkov

0

Sokolov

Rozenstein

Semenov

Ramm


Shahmaty v SSSR 11-1939 363 page
database of games in PGN format moleza39.zip(1 games of 32)