Match Moscow-Rostov-on-don 11:12 Rostov-on-Don March 1938

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Rostov-on-Don

1 ROUND

2 ROUND

Averbakh Y.

0

1/2

Stolberg M.

1

1/2

Khenkin V.

Mazanov

Krylov

Kulis V.

Firdman

1

Shpunt

0

Kupchik

Kuptsov

Kozlov


64 21-1938 3 page
database of games in PGN format romojr38.zip(2 games of 23)