Match Moscow-Kiev(juniors) 11:9 Kiev August 1936

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Kiev

1 ROUND

2 ROUND

Eltsov

Koliakov

Smyslov V.

Dzagurov G.

Rymar

Mokhel L.


64 48-1936 4 page
database of games in PGN format mokijr36.zip(1 games of 20)