Match Moscow-Leningrad(Trade Unions) 133.5-145.5 Leningrad 1-2.5.1934

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Belavenets S.

0

1/2

Botvinnik M.

1

1/2

Blumenfeld B.

1/2

1/2

Alatortsev V.

1/2

1/2

Karakhan

1/2

Ragozin V.

1/2

Rumin N.

0

1/2

Chekhover V.

1

1/2

Kan I.

1/2

0

Rabinovich I.

1/2

1

Sergeev A.

0

1

Savitsky L.

1

0

Kulchinsky M.

0

1

Gotgilf S.

1

0

Radugin

1/2

0

Kubbel A.

1/2

1

Grigoriev N.

0

1

Gorfinkel

1

0

Panov V.

1

1

Berens

0

0

Grodko

0

0

Romanovsky P.

1

1

Lapin

1

1/2

Nenarokov V.

0

1/2

Serebriakov

0

1/2

Sozin V.

1

1/2

Poliak A.

0

1/2

Miasoedov

1

1/2

Kots A.

1

1/2

Kalinin

0

1/2

Kamyshov M.

1

1/2

Cherniakov

0

1/2

Bogatyrev O.

0

1

Lurie

1

0

Andreev

1/2

1/2

Zek

1/2

1/2

Panchenko

1/2

0

Shneideman(Stepanov) G.

1/2

1

Orlov

0

0

Batuev A.

1

1

David

0

0

Feofilov

1

1

Rau

0

1

Fedoseev

1

0

Tyshler

0

1

Yagdfeld

1

0

Deianov

0

1

Vait

1

0

Podolny

1

1

Kurenkov

0

0

Slonim S.

1

1

Liubimov

0

0

Fogelevich

1

1

Gutman

0

0

Kaminer

0

1

Ganichev

1

0

Kalmanok

0

1

Ber

1

0

Kosalapov

0

1

Kubbel L.

1

0

Kvitnitsky

0

0

Budo A.

1

1

Shtyren

0

1/2

Goldberg G.

1

1/2

Rudstein

1/2

0

Shchipunov

1/2

1

Pavlov-Pjanov

0

0

Rovner D.

1

1

Rubtsova O.

1/2

1/2

Ageeva

1/2

1/2

Chudova

0

1/2

Rudenko L.

1

1/2

Morachevskaya

0

1/2

Semenova

1

1/2

Bluket

1/2

0

Goncharova

1/2

1


Shakhmaty v SSSR 1934 117 page
database of games in PGN format moletr34.zip(9 games of 75)