Match Magnitogorsk-Avtozavod(Gorky) 5:1 Gorky 7-12.8.1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Avtozavod

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Avtozavod(Gorky) 1.5:3.5 Gorky 7-12.8.1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Avtozavod

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Vyksa 6:0 Vyksa 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Vyksa

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Dzerzhinsk 4.5:0.5 Dzerzhinsk 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Dzerzhinsk

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Works "Serp i Molot"(Moscow) 5:0 Moscow 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Works "Serp i Molot"(Moscow)

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Avtozavod named Stalin(Moscow) 5.5:0.5 Moscow 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Avtozavod

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Works "Elektrostal"(Moscow) 4:2 Moscow 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Elektrostal

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Stalingrad Stalingrad 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Stalingrad

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Taganrog Taganrog 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Taganrog

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Mariupol Mariupol 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Mariupol

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov

Match Magnitogorsk-Leningrad Leningrad 1934

Magnitogorsk

1 ROUND

Leningrad

1 ROUND

Kiselev

Krushinsky I.

Radchenko

Meierson

Dunaev

Serafimov


Shahmaty v SSSR 10-1934 206,7 page
database of games in PGN format matmag34.zip( games of )