Match "Rabpros"-Kiev 5.5:3.5 Leningrad 10-11.11.1932 1 round 4:2

"Rabpros"

1 ROUND

Kiev

1 ROUND

Chekhover V.

1

Bogatyrchuk F.

0

Kagan

1

Rauzer V.

0

Batuev A.

1/2

Zamikhovsky A.

1/2

Kojalovich B.

0

Konstantinopolsky A.

1

Ber

1/2

Poliak E.

1/2

Gorfinkel

1

Grinberg I.

0

2 round 1.5:1.5

Leningrad

2 ROUND

Kiev

2 ROUND

Rabinovich I.

1/2

Zamikhovsky A.

1/2

Proskurin

0

Konstantinopolsky A.

1

Gorfinkel

1

Grinberg I.

0


database of games in PGN format rabkie32.zip( games of 9)