Match "Park of culture and rest"-"Gardens Akvarium and Ermitazh" 3:3 Moscow 9.6.1932

"Park of culture and rest"

1 ROUND

"Gardens Akvarium and Ermitazh"

1 ROUND

Slepukhov

0

Yudovich M.(s)

1

Veresov G.

1/2

Bestuzhev

1/2

Baturinsky V.

1/2

Goffenshefer

1/2

Filatov

1

Berlin

0

Filimonov

1

Dunaev

0

Leman

0

Tselikov

1

Match "Park of culture and rest"-"Gardens Akvarium and Ermitazh" 6.5:5.5 Moscow 20.6.1932

"Park of culture and rest"

1 ROUND

"Gardens Akvarium and Ermitazh"

1 ROUND

Rabinovich A.

0

Kan I.

1

Grigoriev N.

1

Yudovich M.(s)

0

Kots A.

1/2

Bestuzhev

1/2

Kuryshkin

0

Veresov G.

1

Slepukhov

0

Kosolapov

1

Baturinsky V.

1

Goffenshefer

0

Altshuler

1/2

Rabinovich P.

1/2

Zhantiev

1

Abramov

0

Prianishnikov

0

Kulev

1

Filatov

1

Tarasov

0

Chistiakov A.

1

Nevsky

0

Steppe

1/2

Vinogradov

1/2


64 8-1932 175 page
database of games in PGN format pkoake32.zip(2 games of 18)