Match "Rabpros"-"Gosuchrezhdenia" 3.5:1.5 Leningrad 5.12.1932

"Rabpros"

1 ROUND

"Gosuchrezhdenia"

1 ROUND

Rabinovich I.

1

Romanovsky P.

0

Kogan M.

1/2

Sozin V.

1/2


Shahmaty v SSSR 24-1932 385 page
database of games in PGN format lerago32.zip( games of 5)