Match "Ermitazh"-"Stadion gostorgovli" 9:3 Moscow 9.6.1932

"Ermitazh"

1 ROUND

"Stadion"

1 ROUND

Yudovich M.(s)

1

Lebedev

0

Belavenets S.

1

Pavlov D.

0

Veresov G.

1

Chistiakov A.

0


Shahmaty v SSSR 13-1932 235 page
database of games in PGN format ermtor32.zip( games of 12)