Match- Nizhny Novgorod 1930

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Dubinin P.

3.5

2

Bautin N.

2.5


Bychkov,Shahmatnyj Gorkiy,1985 14 page
database of games in PGN format dubbau30.zip( games of 6)