Match Moscow-Leningrad(chemists) 7.5:7.5 8.11.1929

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Kubbel

1

Frenkel

0

Travin

0

Ashitkov

1

Simkhovich

1/2

Naglis

1/2

Pumpiansky

1/2

Barulin

1/2

Glebov

1/2

Konovalov

1/2

Borisov

1

Rubtsova O.

0

Podgaisky

1

Okolnishin

0

Faktorovich

1/2

Vul

1/2

Listov

1

Ezrokhi

0

Mikhailov

0

Lifshitz

1

Latmanizov

1/2

Zinoviev

1/2

Komelov

0

Sakovich

1

Lovkov

0

Skoldinov

1

Lapin

0

Smirnov

1

Sinitsyna

1

Voronkova

0


64 22-1929 12 page
database of games in PGN format molehi29.zip( games of 38)