Match Novocherkassk-Rostov-on-Don 6.5:8.5 Novocherkassk 1928

Novocherkassk

1 ROUND

Rostov-on-Don

1 ROUND

Matsievsky

1/2

Pimenov

1/2

Velikhov L.

0

Gurkin

1

Prokopchenko

0

Minukhin

1

Ardashev B.

0

Shevakhovich S.

1

Rybchevsky

1/2

Bogatin A.

1/2

Stogov

0

Kastromin

1

Shoshin

1

Minukhin

0

Katz

1

Mosiakov

0

Litov

1

Yurkevich

0

Loiko

0

Dobrotin

1

Safonov

0

Nikolaev

1

Rubin

1

Bogatin

0

Patrin

1/2

Abatov

1/2

Soloviov

1

Boreiko

0

Fedorov

0

Kuzhuro

1


Sait Chess-Rostov.ru
database of games in PGN format novros28.zip( games of 15)