Match Leningrad-Kharkov(Rabpros) 12:6 Leningrad 27-28.12.1928

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Rabinovich I.

1

1/2

Kirillov V.

0

1/2

Iljin-Genevsky A.

1

1/2

Grogorenko D.

0

1/2

Shebarshin M.

1

1/2

Alekhin Alexey

0

1/2

Koyalovich B.

1

1

Popovich V.

0

0

Batuev A.

0

1

Korovin N.

1

0

Loveiko F.

0

1

Tsukernik S.

1

0

Radin A.

1

1/2

Ass A.

0

1/2

Dobrotvorsky I.

1

1

Alperovich P.

0

0

Gobar F./Sher I.

0

0

Katsnelson B.

1

1Shakhmatnyj Listok 1-1929 14 page
database of games in PGN format lehara28.zip( games of 18)