Match Tiflis(Tbilisi now)-Baku 2.5:5.5 Tbilisi 1927

Tiflis

1 ROUND

Baku

1 ROUND

Smorodsky A.

1/2

Makogonov V.

1/2

Goglidze V.

1/2

Makogonov M.

1/2

Sorokin N.

1/2

Rostovtsev

1/2


Shahmatnyj Listok 23-1927
database of games in PGN format tbibak27.zip( games of 8)