Match Moscow-Leningrad(tekstilshchiki) 14:10 Moscow 12-13.3.1927

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Nemlikher S.

Yuriev V.

Shadrin

1

1

Nessler

0

0

Griaznov

Tyshko

Sudnitsyn

0

0

Ioffe

1

1

Steinberg

0

0

Syrkin

1

1

Zaitsev

Brezhinsky

Belousov

Staal

Glazkov

Riazhsky

Lapin

Maksimovsky

Loginov

1

1

Bashilov

0

0

Lavrovskaya

Kuvaldina

Aleshnikova

Popova


Shakhmatnyj Listok 7-1927 109 page,64 5-6-1927 12 page
database of games in PGN format molete27.zip( games of 24)