Match Moscow-Leningrad(pishcheviki) 2:18 Moscow 25-26.12.1927

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Ragozin V.

1

1

Frenkel

0

0

Uspensky

1

1

Altshuller

0

0

Miasoedov

1

1

Kreiman

0

0

Rabyshko

1/2

1

Gofensheffer A.

1/2

0

Sokolov

1

1

Gofensheffer B.

0

0

Gribanov

1

1

Melentiev

0

0

Kalinin

1

1

Volkov

0

0

Zhuravlev

1

1

Akimov

0

0

Makhlin

1

1/2

Vlasov

0

1/2

Saulin

0

1

Kavetsky

1

0


Shakhmatnyj Listok 1-1928 17 page
database of games in PGN format molepi27.zip( games of 20)