Match Moscow-Leningrad(metallists) 13:29 Moscow 9-10.4.1927

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Botvinnik M.

1/2

1

Panchenko N.

1/2

0

Yuriev B.

1

1/2

Norkin

0

1/2

Rivlin

1/2

1

Rau

1/2

0

Liutov

1

1

Smyshliaev

0

0

Gorfinkel

1

1

Rubtsov

0

0

Ganichev

1

0

Mudrov

0

1

Arkin

1/2

1

Korchemkhin

1/2

0

Gerodes

1

1

Baranov

0

0

Timofeev

1/2

1

Ignatiev

1/2

0

Evnin

1

1

Gokhman

0

0

Glikman

0

0

Beliavin

1

1

Chekhovich

1

1

Kuchkin

0

0

Vorontsev

1/2

1

Kunitz

1/2

0

Znosko-Borovsky

1/2

1

Zenkovich

1/2

0

Anufriev

0

0

Levin

1

1

Rulev

1/2

1

Zhdanov

1/2

0

Kleshchev N.

0

1

Kamensky

1

0

Korobochkin

1

0

Fedorov

0

1

Zilberman

0

0

Turchaninov

1

1

Veliutz

1

1

Torozhitsyn

0

0

Starchenkov

1

1

Magidzon

0

0


Shakhmatnyj Listok 8-1927 121 page
database of games in PGN format moleme27.zip(3 games of 24)