Match Leningrad(Rabpros)-Trotsk 11:5 Trotsk(Gatchina now) 12.6.1927

Leningrad

1 ROUND

Trotsk

1 ROUND

Iljin-Genevsky A.

1

Vasiliev

0

Rabinovich I.

1

Ivanov G.

0


Krasnaya gazeta 21.6.1927
database of games in PGN format lettra27.zip(1 game of 16)